Początek lata 2019 w pasiece edukacyjnej
1 lipca 2019

W Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie nastało lato, a wraz z nim susza. Po deszczowej i chłodnej wiośnie pogoda zupełnie się odmieniła. Takie anomalie pogodowe powodują, że pszczoły raz pracują wyjątkowo intensywnie, aby nadrobić zapasy pokarmu. To znowu siedzą „bezczynnie” zjadając zgromadzony pokarm.

Rolą pszczelarza w tym wszystkim jest prawidłowe pilnowanie czy pokarmu jest cały czas wystarczająco dużo w ulach. Braki miodu, a w szczególności w tzw. wiankach pokarmu w gnieździe uli może powodować zmniejszenie ilości składanych jaj przez pszczelą królową. Za tym idzie systematyczne osłabianie się rodzin, większa podatność na choroby i mniejsze szanse na przetrwanie zimy.

Pszczelarze pasieki edukacyjnej „Skrzydlaci przyjaciele” regularnie doglądają pszczelich rodzin i obserwują czy prawidłowo się rozwijają. W szczególności ul snozowy Top Bar Hive wymaga obserwacji, ponieważdzikie plastry tam wybudowane mogą zerwać się od własnego ciężaru, jeśli pszczoły wybudują je zbyt wąskie. W razie małej ilości pokarmu wolontariusze podają pszczołom specjalne ciasto cukrowe.