Budujemy domek dla dzikich zapylaczy
26 marca 2018

Budujemy domek dla dzikich zapylaczy

Pasieka Edukacyjna „Skrzydlaci przyjaciele”, której ambasadorem jest firma TiM S.A. zorganizowała cykl warsztatów edukacyjnych poświęconych dzikim zapylaczom. W trakcie wiosennych spotkań w pasiece wybudowano drewniany domek dla pszczół w formie tablicy edukacyjnej. Były to warsztaty zamknięte dla wcześniej zgłoszonych osób. Zapisy prowadzone są m.in. za pośrednictwem fanpage na Facebook-u: https://www.facebook.com/pg/PszczolkiBzz/

Domek dla dzikich zapylaczy

Kolejne spotkania edukacyjne

W trakcie kolejnych zajęć edukacyjnych pszczelarze będą kontynuować temat dzikich zapylaczy. Już za 2 tygodnie – 8 kwietnia 2018 roku odbędą się warsztaty otwarte przeznaczone dla rodzin. W czasie zajęć zostanie ostatecznie zakończona budowa domka dla dzikich pszczół, a do przygotowanych już mini-ulików zostaną włożone kokony pszczół murarek. Tysiąć takich kokonów zakupili pszczelarze z Pasieki Edukacyjnej, aby wzbogacić populację dzikich zapylaczy na terenie Ślaskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.

Więcej szczegółów na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/411934142584285/

Murarka ogrodowa

Murarka ogrodowa, murarka ruda (Osmia rufa) – gatunek samotnej pszczoły z rodziny miesierkowatych (Megachilidae). Jest wykorzystywana gospodarczo do zapylania upraw.

Murarka ogrodowa

Murarka ogrodowa jest często hodowanym gatunkiem pszczoły samotnej. Samice mają tendencję do zakładania własnych gniazd w pobliżu miejsca ich macierzystego gniazda, a także chętnie gniazdują w dużych zagęszczeniach, więc dostarczenie odpowiedniej ilości materiału gniazdowego i wystawienie w pobliżu kokonów z gotowymi do wygryzienia pszczołami pozwala na stworzenie kolonii gniazdowej.

Murarka ogrodowa należy do pszczół nie budujących gniazd samodzielnie, ale zakładających je w istniejących szczelinach o podłużnym kształcie: pustych łodygach roślin, szczelinach pod korą drzew, korytarzach w drewnie pozostawionych przez larwy chrząszczy i tym podobnych miejscach. Optymalna średnica takiej szczeliny to ok. 7–8 mm. Gniazdo składa się z szeregu leżących jedna za drugą komórek, przedzielonych budowanymi przez samicę z błota poprzecznymi ściankami. Ścianki, podobnie jak u wielu innych gatunków błonkówek budujących gniazda o podobnej architekturze, są asymetryczne – strona ścianki skierowana do wewnątrz gniazda jest gładka i wklęsła, a strona skierowana na zewnątrz – chropowata i prosta lub wypukła. Wewnątrz komórki samica umieszcza pokarm dla larwy w postaci pyłku z domieszką nektaru, uformowanego w kulę, oraz składa jedno jajo. W gnieździe, zależnie od jego długości, może znajdować się kilka–kilkanaście komórek. Pierwsza komórka od wejścia do gniazda często jest pozostawiona pusta – jest to vestibulum, którego funkcja prawdopodobnie jest związana z ochroną przed zapasożyceniem gniazda, oraz buforowaniem zmian temperatur wewnątrz gniazda[16].

Oprócz opisanych powyżej regularnych, liniowych gniazd, czasem bywają budowane gniazda o nieregularnym kształcie, gdzie wszystkie ścianki (nie tylko poprzeczne) wymurowywane są przez samicę z błota.

Źródło: Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Murarka_ogrodowa

Foto: By André Karwath aka Aka – Praca własna, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=130945