Co zawdzięczamy pszczołom?
26 maja 2019

Pewnie większość z nas powie, że jest to MIÓD. W rzeczywistości jest to zywność, którą kupujemy codziennie ze sklepowych półek. Według Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ 100 gatunków roślin uprawnych zapewnia około 90% żywności na całym świecie. Jednocześnie aż 71 z nich wymaga zapylania przez pszczołowate. Wyraźnie zaznaczyć tutaj należy, że nie są to wyłącznie pszczoły miodne. W samej Polsce występuje ok 450 gatunków pszczołowatych, w śród których najliczniejsze są pszczoły miodne, murarki i trzmiele.

Owadom zapylającym zawdzięczamy aż 4 000 odmian warzyw. Ekonomiści przekładają produkty będące efektem zapylania na konkretne wartości – globalna szacunkowa wartość zapylania wynosi około 265 miliardów EUR (dane z 2012 r.). Ocenia się, że co trzecia łyżka spożywanego przez nas jedzenia zależy właśnie od procesu zapylania. W 2015 roku wartość produkcji rolnej w Polsce byłaby o ponad 4 mld zł niższa, gdyby zapylanie przez pszczoły było niemożliwe – wynika z raportu Greenpeace.

Badania naukowe

Badania naukowe dowodzą, że na dobrze zarządzanej, zróżnicowanej uprawie zapylacze przyczyniły się do wzrostu plonu o 24%. Zapylacze wspierają produkcję na 2 miliardach gospodarstw na całym świecie, wspomagając roślinność. Dzięki temu zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe w każdym zakątku ziemi.

Dlatego ochrona tych owadów jest dla nas tak ważna. Niemal każdego dnia przypomina o tym Pasieka Edukacyjna „Skrzydlaci przyjaciele”, której ambasadorem jest firma TiM S.A. W trakcie warsztatów rodzinnych w różnych miejscach na Śląsku, zajęć dla przedszkoli i szkół, wizyt w placówkach edukacyjnych, czy też poprzez kanały social-media na Facebooku oraz Instagramie możecie dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat zycia tych fascynujących owadów.