Główny przegląd wiosenny rodzin pszczelich
29 kwietnia 2017

Zima już za nami

Tegoroczna zima mocno dała się we znaki pszczelarzom. Śnieg stopniał dopiero w kwietniu, wiele roślin przemarzło, a przedłużająca się zima spowodowała bardzo duże straty rodzin pszczelich. Spowodowane jest to głównie długotrwałym brakiem możliwości wykonywania lotów przez pszczoły, co prowadzi do śmierci głodowej lub problemów trawiennych. Pszczoły spędzają zimę w tzw. kłębie zimowym, który porusza się powoli w górę ramek spożywając zgromadzony pokarm. Pszczoły przez niemal pół roku nie mają możliwości wypróżnienia się, ponieważ nie mogą skazić gniazda i czekają więc na pierwsze słoneczne wiosenne dni. Kiedy temperatura osiągnie ok. 10 stopni Celsiusza pszczoły dokonują tzw. pierwszego oblotu wiosennego. Od tego momentu zaczynają latać po pyłek, wodę, coraz intensywniej karmić królową i ogrzewać coraz większą ilość larw. Wszystko to ma na celu wychowanie młodego pokolenia, które zastąpi owady zimowe.

Przegląd wiosenny

Również pszczelarz czeka na pierwsze cieplejsze wiosenne dni, kiedy świeci słońce i nie ma wiatru. Można wtedy wykonać główny przegląd wiosenny. Pozwala to ocenić siłę rodzin po zimie, sprawdzić ilość zapasów pokarmu oraz liczbę składanych przez królową jaj. Należy wyczyścić dennicę (dno ula) oraz usunąć zapleśniałe i wilgotne ramki z pokarmem.

Pasieka edukacyjna „Skrzydlaci przyjaciele” przetrwała dobrze swoją pierwszą zimę. Wszystkie rodziny przezimowały z sukcesem, jednak jedna z nich okazała się bardzo słaba. Dzięki wykonanemu w porę przeglądowi wiosennemu można było rodzinę taką „podratować” ramką z wygryzającym się czerwiem (poczwarkami w późnym stadium rozwoju) pochodzącą z dużo silniejszej rodziny. Wzmocniona w ten sposób rodzina będzie mogła lepiej odżywić pszczelą królową oraz zagrzać większą ilość nowych larw.

Przegląd wiosenny wykonały Agnieszka oraz Zuzanna Przybył.

#przegląd_wiosenny #pszczoły #pasieka_edukacyjna #wiosna_2017 #wiosna_w_pasiece

© Łukasz Przybył