Prace pasieczne w maju i czerwcu
10 czerwca 2021

Maj i czerwiec to miesiące wytężonej pracy w pasiece. Pszczoły intensywnie się rozwijają, jednocześnie dążąc do podziału rodziny, tj. wyrojenia się.

Po odbudowie stanu populacji i wymianie starych pszczół zimowych na nowe pokolenie (marzec-kwiecień) w ulu zostają już praktycznie same młode pszczoły. Pokolenie zimowe wymiera, a nowe pszczoły są pełne energii do pracy. Pomaga w tym natura dzięki największej ilości roślin kwitnących w ciągu całego roku. W tym czasie pojawia się praktycznie jednocześnie kilka tzw pożytków – wierzba, rzepak, mniszek lekarski, sady, akacja, koniczyna, chabry oraz inne kwiaty dające nektar najpopularniejszych miodów – wielokwiatowych.

W ciągu tych najintensywniejszych dwóch miesięcy pszczelarze mają ręce pełne roboty. W ulach należy wymienić jak największą ilość starych ramek z plastrami pszczelimi na nowe. Świeże ramki posiadają płaski arkusz wosku (tzw węza pszczela), na którym pszczoły wybudują nowe plastry z czystego wosku. Stare plastry po zapełnieniu miodem zostają usunięte z uli i przetopione na świeczki.

Rodziny chcące się wyroić należy podzielić na mniejsze przez wykonanie tzw pakietów pszczelich. Jednocześnie podaje się młode tegoroczne matki pszczele. Matki takie hoduje się samodzielnie lub kupuje u renomowanych hodowców matek pszczelich, którzy prowadzą nadzorowane linie hodowlane.

Wszystkie prace pasieczne możecie zobaczyć na własne oczy odwiedzając Pasiekę Edukacyjną „Skrzydlaci przyjaciele” w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie, której ambasadorem jest firma Tim S.A. Można umówić się na warsztaty grupowe np. z grupą szkolną, półkolonią lub Ośrodkiem Kultury. Zapisy przyjmowane są przez dział edukacji – kontakt tutaj