Warsztaty edukacyjne 2022
14 marca 2022

Serdecznie zapraszamy na tegoroczne warsztaty edukacyjne w Pasiece Edukacyjnej „Skrzydlaci przyjaciele”, której ambasadorem jest firma TiM S.A.

Zajęcia organizowane są we współpracy ze Śląskim Kalendarzem Ekologicznym oraz Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie. Warsztaty są ogólnodostępne i bezpłatne. Pierwszeństwo wstępu posiadają dzieci. Organizator zapewnia stroje ochronne w postaci bluz pszczelarskich. Udział w zajęciach jest możliwy wyłącznie w stroju ochronnym.

Szczegóły można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/PszczolkiBzz

12 czerwca: Warsztaty przy ulach – Dzień patrzenia pod nogi

9 lipca: Warsztaty przy ulach – Dzień ludności

11 września: Warsztaty przy ulach – Dzień Czystego Powietrza

 

Zapraszamy!