Warsztaty edukacyjne dla szkół i przedszkoli 2018
6 czerwca 2018

Kolejny sezon warsztatów edukacyjnych dla szkół i przedszkoli

Pasieka Edukacyjna „Skrzydlaci przyjaciele”, której ambasadorem jest firma TiM S.A. rozpoczęła kolejny sezon warsztatów edukacyjnych dla szkół i przedszkoli. Maj i czerwiec są najlepszym okresem na wycieczki klasowe. Niezwykle popularnym miejscem na Śląsku do odbycia takiej wycieczki jest Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie. Przy okazji wizyty w Ogrodzie można umówić się na odbycie warsztatów w Pasiece Edukacyjnej.

Jak umówić się na zajęcia w pasiece?

Rezerwacje terminów warsztatów rozpoczynają się w styczniu. Zainteresowanych jest bardzo dużo, więc dość wcześnie trzeba umówić dogodny dla swojej klasy termin. Rezerwacje przyjmowane są pod adresem pasieka@pasiekaedukacyjna.pl. Na adres e-mail należy przesłać proponowany termin, ilośc dzieci oraz ich wiek.

Zajęcia odbywają się w pasiece, przy ulach. Dzieci ubierają stroje pszczelarskie oraz przechodzą przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa. Jedna grupa może liczyć maksymalnie 20 osób. W razie większej ilości dzieci, są one dzielone na kilka grup. Pojedyncze warsztaty trwają 1 godzinę.

Co dzieje się w trakcie zajęć edukacyjnych?

1. Omówienie procesu zapylania roślin na podstawie planszy poglądowych, przedstawienie wyglądu pszczoły, matki pszczelej, trutnia, larwy.
2. Krótkie omówienie podstawowych produktów pszczelich: miód, pyłek kwiatowy, pierzga, mleczko pszczele, propolis.
3. Omówienie procesu powstawania matki pszczelej oraz jej cyklu jej życia.
4. Zakładamy stroje ochronne oraz omawiamy zasady bezpieczeństwa.
5. Wspólnie przygotowanie sprzętu pszczelarskiego, rozpalenie podkurzacza.
6. Otwarcie ula i szybkie wykonanie przeglądu górnych korpusów – tzw. miodni.
7. Objaśnienie sposobu powstawania miodu, rozpoznania dojrzałości miodu.
8. Otwarcie gniazda (dolnej części ula).
9. Przedstawienie co to jest czerw, pszczoła, truteń, wosk, mleczko pszczele, propolis, pierzga, nektar, nakrop oraz miód.
10. Omówienie i prezentacja roli poszczególnych pszczół, jak np. czyszczenie, produkcja mleczka (karmienie), produkcja wosku (woszczarki),
11. Omówienie i prezentacja funkcji strażniczek, magazynierek, zbieraczek oraz matki pszczelej.
12. Odnajdujemy matkę pszczelą i omawiamy jej rolę, budowę, zachowania.
13. Zamknięcie ula.
14. Podanie wody do uli. zabezpieczenie daszków.
15. Zdjęcie strojów pszczelarskich, rozdanie pamiątkowych naklejek dla dzieci.