Warsztaty dla pszczelarzy – higiena w pasiece
30 września 2017

Higiena w pasiece oraz zarządzanie warrozą

Dziękujemy za udział w wykładzie oraz warsztatach pszczelarskich, które odbyły się w Pasiece Edukacyjnej „Skrzydlaci przyjaciele”, której ambasadorem jest firma TiM S.A.

Wykład

Wykład przeprowadził zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach – lek. wet. Tomasz Wysocki. W ciągu trzech godzin można było zapoznać się z podstawowymi chorobami pszczół, dowiedzieć się jak im przeciwdziałać oraz jak zapewnić odpowiedni poziom higieny w pasiece. Opisano również choroby zakaźne rejestrowane i zwalczane urzędowo przez Inspektorat Weterynaryjny.

Warsztaty praktyczne

Tuż przed zmrokiem rozpoczęły się warsztaty praktyczne w pasiece, gdzie wolontariusze zademonstrowali sposób odymiania pszczół lekiem przeciwko warrozie. Można było przez szybę zobaczyć zachowanie pszczół w trakcie zabiegu. Omówione zostały problemy związane z zimowlą pszczół oraz sposoby przygotowania rodzin do tego najtrudniejszego dla nich okresu.