Warsztaty przy ulach
14 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na zajęcia plenerowe organizowane przez Pasiekę edukacyjną „Skrzydlaci przyjaciele”, której ambasadorem jest firma TiM S.A. W tym roku zajęcia odbywają się wyłącznie na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Gościnnie odbędą się również w skansenie Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” w trakcie Dnia Miodu. 

Imprezy są ogólnodostępne. Organizator zapewnia stroje pszczelarskie dla dzieci oraz dorosłych. Ilość strojów ochronnych jest ograniczona, dlatego pierwszeństwo mają dzieci.

Prosimy o udział w długich spodniach oraz unikanie intensywnych perfum.