Znakowanie matek pszczelich – warsztaty edukacyjne
15 sierpnia 2018

Początkujący pszczelarze mieli okazję nauczyć się znakowania matek pszczelich w trakcie warsztatów edukacyjnych organizowanych przez Pasiekę Edukacyjną “Skrzydlaci przyjaciele”, której abmasadorem jest firma TiM S.A.

Matka pszczela

Jest jedyną płodną pszczołą w rodzinie. Jest znacznie większa niż normalna pszczoła robotnica, jednak odnalezienie jej w ulu nie jest takie proste. Jeden rój pszczeli liczy około 50 tys. osobników. W tej ogormenj ilości pszczół nawet wprawny pszczelarz ma czasami problem, aby odnaleźć królową. Matki znakuje się więc specjalnym znaczkiem (opalitkiem) lub markerem.

Królową można włapać w palce, aby ją unieruchomić, a następnie należy przykleić specjalnym klejem (szelakiem) znaczek o odpowiednim kolorze. Można posłużyć się również narzędziem widocznym na zdjęciach. Specjalny tłoczek pozwala na delikatne unieruchomienie matki, a następnie jej oznakowanie.

Kolor opalitka

Oznaczenie na grzbiecie królowej nie tylko pozwala łatwiej ją zlokalizować w ulu, ale również mówi nam ile lat ma dana królowa. W tym roku naklejamy znaczki czerwone. Zeszłoroczne matki miały kolor zółty, natomiast królowe z roku 2016 miały znaczki białe.